Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.193.00.05 Геоінформаційні системи і технології денна магістр Інститут геодезії 2023
8.263.00.01 Промислова безпека і охорона праці денна магістр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2023
9.073.00.00 Менеджмент денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.292.00.00 Міжнародні економічні відносини денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.052.00.00 Політологія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.291.00.00 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.183.00.00 Технології захисту навколишнього середовища денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.032.00.00 Історія та археологія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.231.00.00 Соціальна робота денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.023.00.00 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.103.00.00 Науки про Землю денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.275.00.00 Транспортні технології (за видами) денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
3.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут хімії та хімічних технологій 2023
9.071.00.00 Облік і оподаткування денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.281.00.00 Публічне управління та адміністрування денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023