Каталог освітніх програм

Шифр Назва освітньої програми Форма навчання Рівень вищої освіти Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.186.00.01 Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.105.00.01 Прикладна фізика денна магістр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2024
8.161.00.06 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2024
8.144.00.02 Теплоенергетика денна магістр Інститут енергетики та систем керування 2024
8.275.03.01 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2024
8.122.00.01 Інформаційні управляючі системи та технології денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.131.00.05 Технології та устаткування зварювання денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2024
8.131.00.01 Роботомеханічні системи та комплекси денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2024
8.113.00.01 Прикладна математика денна магістр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2024
8.122.00.06 Інформаційно-комунікаційні технології денна магістр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2024
8.122.00.02 Інформаційні технології проектування денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.124.00.01 Системи і методи прийняття рішень денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.124.00.03 Аналіз даних (Data Science) денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.126.00.01 Інформаційні системи та технології денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.126.00.03 Управління ІТ проектами денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024