Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.143.00.01 Атомна енергетика денна магістр Інститут енергетики та систем керування 2024
8.144.00.02 Теплоенергетика денна магістр Інститут енергетики та систем керування 2024
8.153.00.02 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2019
8.153.00.02 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2020
8.153.00.03 Фізична та біомедична електроніка денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2019
8.153.00.03 Фізична та біомедична електроніка денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2020
8.161.00.02 Хімічні технології органічних речовин денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2024
8.161.00.03 Технічна електрохімія денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2024
8.161.00.04 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2024
8.161.00.05 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2024
8.161.00.06 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2024
8.161.00.07 Хімічні технології високомолекулярних сполук денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2024
8.161.00.08 Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2024
8.161.00.09 Процеси і обладнання хімічних виробництв денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2024
8.161.00.10 Комп'ютерна хімічна інженерія денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2024