Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.101.00.01 Екологія та охорона навколишнього середовища денна магістр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2024
8.101.00.02 Екологічний контроль та аудит денна магістр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2024
8.103.00.01 Космічний моніторинг Землі денна магістр Інститут геодезії 2024
8.103.00.03 Геотехнічний інжиніринг денна магістр Інститут геодезії 2024
8.105.00.01 Прикладна фізика денна магістр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2024
8.113.00.01 Прикладна математика денна магістр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2024
8.121.00.01 Інженерія програмного забезпечення денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.122.00.01 Інформаційні управляючі системи та технології денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.122.00.02 Інформаційні технології проектування денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.122.00.03 Системне проектування денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.122.00.04 Системи штучного інтелекту денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2024
8.122.00.06 Інформаційно-комунікаційні технології денна магістр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2024
8.122.00.07 Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт) денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2024
8.123.00.01 Комп'ютерні системи та мережі денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2024
8.123.00.02 Системне програмування денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2024