Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.015.39.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2023
8.073.00.01 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2023
8.073.00.02 Менеджмент інноваційної діяльності денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2023
8.123.00.04 Кіберфізичні системи денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2023
6.291.00.02 Міжнародна інформація денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2023
6.291.00.01 Міжнародні відносини денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2023
8.122.00.04 Системи штучного інтелекту денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
8.161.00.05 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2023
8.191.00.02 Містобудування денна магістр Інститут архітектури та дизайну 2023
8.231.00.01 Соціальна робота денна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2023
8.183.00.01 Прикладна екологія та збалансоване природокористування денна магістр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2023
8.027.00.03 Управління культурною спадщиною та культурним туризмом денна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2023
8.193.00.03 Землеустрій та кадастр денна магістр Інститут геодезії 2023
8.193.00.01 Інженерна геодезія денна магістр Інститут геодезії 2023
8.123.00.03 Спеціалізовані комп'ютерні системи денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2023