Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
9.136.00.00 Металургія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.176.00.00 Мікро- та наносистемна техніка денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
9.193.00.00 Геодезія та землеустрій денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2023
3.022.00.00 Дизайн (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут архітектури та дизайну 2023
3.023.00.00 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут архітектури та дизайну 2023
3.123.00.00 Комп'ютерна інженерія (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2023
6.281.00.00 Публічне управління та адміністрування денна бакалавр Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку 2023
6.035.10.10 Філологія (прикладна лінгвістика) денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
6.022.03.03 Дизайн середовища денна бакалавр Інститут архітектури та дизайну 2023
6.061.00.00 Журналістика денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2023
6.053.00.00 Психологія денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2023
6.071.00.00 Облік і оподаткування денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2023
6.023.00.00 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація денна бакалавр Інститут архітектури та дизайну 2023
6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
6.101.00.00 Екологія денна бакалавр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2023