Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.161.00.00 Хімічні технології та інженерія денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2023
6.141.00.00 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2023
6.126.00.03 Розподілені інформаційні системи та технології денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
6.132.00.03 Прикладне матеріалознавство денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
6.122.00.12 Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв) денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
6.274.00.00 Автомобільний транспорт денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
6.144.00.00 Теплоенергетика денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2023
6.143.00.00 Атомна енергетика денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2023
6.133.00.00 Галузеве машинобудування денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
8.029.00.01 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа денна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2023
8.054.00.01 Соціологія денна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2023
6.027.00.03 Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2023
8.103.00.03 Геотехнічний інжиніринг денна магістр Інститут геодезії 2023
6.051.00.03 Економіка бізнесу денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2023
8.143.00.01 Атомна енергетика денна магістр Інститут енергетики та систем керування 2023