Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.103.00.00 Науки про Землю денна бакалавр Інститут геодезії 2023
6.123.00.00 Комп'ютерна інженерія денна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2023
6.105.00.00 Прикладна фізика та наноматеріали денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2023
6.081.00.00 Право денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2023
6.113.00.00 Прикладна математика та інформатика денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2023
6.073.00.00 Менеджмент денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2023
6.124.00.00 Системний аналіз денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
6.232.00.00 Соціальне забезпечення денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2023
6.183.00.03 Природоохоронні інформаційні системи денна бакалавр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2023
6.181.00.00 Харчові технології денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2023
6.231.00.00 Соціальна робота денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2023
6.126.00.02 Інформаційно-комунікаційні системи денна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2023
6.193.00.00 Геодезія та землеустрій денна бакалавр Інститут геодезії 2023
6.186.00.00 Видавництво та поліграфія денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
6.191.00.00 Архітектура та містобудування денна бакалавр Інститут архітектури та дизайну 2023