Соціальні комунікації та інформаційна діяльність

6.029.00.04 Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Галузь знань: Культура і мистецтво