Соціологія та розвиток людських ресурсів

6.054.00.03 Соціологія та розвиток людських ресурсів
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки