Прикладна математика

9.113.00.00 Прикладна математика
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Математика та статистика