Математичне моделювання нерівноважних систем

Спеціальність: Прикладна математика
Код дисципліни: 8.113.00.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна математика
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна