Психологія

6.053.00.00 Психологія
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки