Фізичні та констукторсько-технологічні основи сенсорики

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.E.066
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна