Квантова механіка та статистична фізика, частина I

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.020
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна