Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм

6.027.00.03 Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Галузь знань: Культура і мистецтво