Архітектурні конструкції (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.073
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Гладишев Дмитро Геннадійович, доцент, к.т.н. Котів Роман Михайлович, ст. викл., к.т.н. Римар Ярослав Васильович, ас., к.т.н. Вознюк Леонід Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР04. Здатність оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно-містобудівного проектування. ПР05. Уміння застосовувати основні теорії проектування, реконструкції та реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології, міжнародний і вітчизняний досвід для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. ПР06. Уміння збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проєктних архітектурно-містобудівних рішень. ПР10. Здатність застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проєктуванні. ПР16. Розуміння соціально-економічних, екологічних, етичних й естетичних наслідків пропонованих рішень у сфері містобудування та архітектури. ПР17. Уміння застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при проєктуванні архітектурних об’єктів. ПР18. Знання особливостей участі в архітектурно-містобудівному конкурсному проєктуванні. ПР19. Уміння організовувати презентації та обговорення проєктів архітектурно-містобудівного і ландшафтного середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інженерна графіка, Архітектурні конструкції, Кореквізити: Архітектурна форма та матеріали
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає виконання здобувачами освіти конструктивного курсового проекту однородинного житлового будинку. Проект складається із таких креслень: фасаду, плану фундаменту, планів поверхів, плану перекриття, плану крокв, розрізу по будинку, детального розрізу по стіні, окремих вузлів та деталей поєднання конструктивних елементів будинку.
Методи та критерії оцінювання: Виконання, презентація та захист курсовго проекту (100 %)
Рекомендована література: 1. Шерешевский И.А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства: Пособие для учебного проектирования / И.А. Шерешевский. – М.: Архитектура-С, 2005. 2. Шерешевский И.А. Конструирование гражданських заний. Учебное пособие. – Л.: Стройиздат, 2005. – 176 с 3. Мізяк М.І. Архітектурні конструкції: Навчальний посібник / М.І. Мізяк. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 198 с. 4. Чернявський В.В. Архітектура будівель і споруд. Архітектурні конструкції малоповерхових цивільних будівель: навчальний посібник / В.В.Чернявський, В.О.Семко. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. 5. Рутковська І.З. Архітектурні конструкції малоповерхових будівель: навчальний посібник. Видання 2, доповнене / І.З.Рутковська, Д.Г.Гладишев, Ю.І.Соха. – Львів: „Растр-7“, 2015. 6. 6. Пащенко Т.М., Сліпич О.О., Дремова І.Б. Будівельні конструкції: навчальний посібник / Т.М.Пащенко, О.О.Сліпич, І.Б.Дремова. – Київ: ТОВ „НВП Поліграфсервіс”, 2015.

Архітектурні конструкції

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.070
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: ст.викладач , к.т.н. Римар Ярослав Васильович, доцент, к.т.н. Гладишев Дмитро Геннадійович, к.т.н. Вознюк Леонід Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР03. Уміння застосовувати теорії та методи фізико-математичних, природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. ПР04. Здатність оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно-містобудівного проектування. ПР05. Уміння застосовувати основні теорії проектування, реконструкції та реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології, міжнародний і вітчизняний досвід для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. ПР06. Уміння збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проєктних архітектурно-містобудівних рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Нарисна геометрія Кореквізити: Архітектурні конструкції (КП) Архітектурне проектування житлових будівель
Короткий зміст навчальної програми: Програма складається з наступного змісту: загальні поняття про будинки і споруди. Будівельні системи будинків. Конструктивні системи і схеми будинків. Конструктивні елементи і вузли цивільних будинків масового будівництва. Основи. Фундаменти. Вертикальні огороджуючі конструкції будинків. Горизонтальні огороджуючі конструкції будинків. Підлоги. Покриття. Світлопрозорі огородження будинків. Двері, їх призначення і конструкції. Сходи. Будинки із великорозмірних (крупних) блоків. Будинки із об'ємно-просторових блоків. Безкаркасні крупнопанельні будинки. Каркасно-панельні будинки. Ліфтове обладнання житлових і громадських будинків. Будівництво в сейсмічних районах.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (виконання детального розрізу по стіні) - 30 балів. Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен) - 70 балів.
Рекомендована література: 1. Туполев М.С. Конструкции гражданских зданий / М.С. Туполев, А.Н. Попов, A.И. Шкинев, B.В. Беспалов, И.А. Браунсдорфер, Ю.Л. Сопоцько, Т.И. Кириллова, В.Н. Карцев, О.В. Коретко, В.М. Кунин, Г.А. Довжик. – М.: “Архітектура-С”, 2006. – 240 c. 2. Казбек-Казиев З.А. и др. Архитектурные конструкции / З.А. Казбек-Казиев и др. – М.: “Архитектура-С“, 2014. –344 с. 3. Дыховичный Ю.А., Казбек-Казиев З.А. и др. Архитектурные конструкции. Книга I. Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий. - М.: “Архитектура-С”, 2012. – 248 c. 4. Волга В.С., Армановский Л.И., Дехтяр С.Б. и др. Архитектурные конструкции гражданских зданий. – К.: Будивэльнык, 1988. – 240 с. 5. Попов А.Н. и др. Конструкции промышленных зданий. – М.: “Архитектура-С”, 2007. – 304 c. 6. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. - М.: “Архитектура-С”, 2005. – 176 c. 7. Шерешевский И.А. Жилые здания Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства. – М.: “Архитектура-С”, 2005. – 124 c. 8. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. – М.: “Архитектура-С”, 2005. – 152 c. 9. Мунчак Л.А. Конструкции малоэтажного жилого дома (курсовое проектирование). – М.: “Архитектура-С”, 2012. – 104 c. 10. Чернявський В.В., Семко В.О. Архітектура будівель і споруд. Архітектурні конструкції малоповерхових цивільних будівель: навчальний посiбник. – Полтава, 2011. – 185 с.