Багатофункціональний архітектурний комплекс

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.247
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: к. арх., доцент Моркляник Оксана Ігорівна к. арх., доцент Юрчишин Оксана Михайлівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен апробувати опановану методику архітектурного проектування громадських будівель і споруд. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівного об’єкту та території, відведеної під забудову. Вміти правильно обирати раціональні архітектурно-планувальні рішення в залежності від типу об'ємно-просторової структури багатофункційного комплексу. Чітко і професійно застосовувати попередньонабуті на лекціях та практичних заняттях знання в навчальному курсовому проектуванні багатофункційної будівлі. Володіти знаннями основних понять та термінів. Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати наслідки у разі порушення державних будівельних норм та правил. Виявляти специфіку проектування складного архітектурно-містобудівного об’єкту. Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення проектних архітектурно-містобудівних задач. Володіти способами представлення та презентації архітектурного проекту громадської будівлі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи архітектцрного проектування, частина 1 Основи архітектурного проектування, частина 2 Архітектурне проектування житлових будівель Архітектурне проектування громадських будівель і споруд
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає проведення системного комплексу робіт, що включає в себе аналіз фрагменту архітектурного середовища у вигляді ділянки на проектування та фаховий вибір аргументів на користь обраної ділянки. Послідовність завдань курсового проектування передбачає виконання передпроектних досліджень, розробку функціонального зонування ресторанно-готельного комплексу враховуючи призначення функціональних блоків будівлі, вибір об’ємно-планувальної структури та розробку архітектурно - планувальної схеми проектованого багатофункційного комплексу, пропозицію концепції образного рішення будівлі та створення авторського виразного архітектурного об’єкту. Курс покликаний підготувати студента до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи, що послідує в наступному семестрі. В процесі роботи над багатофункційним комплексом студент набуває навичок проектування багатофункційної архітектури, елементів її оточення, що гармоніюють в певному середовищі; набуває вмінь обґрунтовувати прийняті архітектурні, конструктивні та функціональні рішення проекту; удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами; демонструє уміння використовувати новітніх технології в проектуванні архітектурно-містобудівного об’єкту; студент покращує уміння якісно презентувати кінцевий результат своєї роботи у вигляді курсового проекту.
Методи та критерії оцінювання: Клаузура. Проектна концепція - 10 балів Перегляд І. Стан виконання роботи - 10 балів Перегляд ІІ. Стан виконання роботи - 10 балів Креслення проекту - 70 балів
Рекомендована література: 1. ДБН 360–92** «Планування та забудова міських і сільських поселень». – К.: Держбуд України, 2002; 2. ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; 3. ДБН В.1.1-7-2002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003; 4. ДБН В.2.3-15 - 2007. «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». - К.: Мінбуд України, 2007; 5. ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; 6. ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; 7. ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; 8. ДБН В.1.1-7-2002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003; 9. ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства)». – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. 10. ДБН В.2.2-20:2008. «Будинки і споруди. Готелі». - К.: Мінрегіонбуд України, 2009.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Багатофункціональний архітектурний комплекс (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.252
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: к. арх., доцент Моркляник Оксана Ігорівна к. арх., доцент Юрчишин Оксана Михайлівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен апробувати опановану методику архітектурного проектування громадських будівель і споруд. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівного об’єкту та території, відведеної під забудову. Вміти правильно обирати раціональні архітектурно-планувальні рішення в залежності від типу об'ємно-просторової структури багатофункційного комплексу. Чітко і професійно застосовувати попередньонабуті на лекціях та практичних заняттях знання в навчальному курсовому проектуванні багатофункційної будівлі. Володіти знаннями основних понять та термінів. Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати наслідки у разі порушення державних будівельних норм та правил. Виявляти специфіку проектування складного архітектурно-містобудівного об’єкту. Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення проектних архітектурно-містобудівних задач. Володіти способами представлення та презентації архітектурного проекту громадської будівлі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи архітектцрного проектування, частина 1 Основи архітектурного проектування, частина 2 Архітектурне проектування житлових будівель Архітектурне проектування громадських будівель і споруд
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає проведення системного комплексу робіт, що включає в себе аналіз фрагменту архітектурного середовища у вигляді ділянки на проектування та фаховий вибір аргументів на користь обраної ділянки. Послідовність завдань курсового проектування передбачає виконання передпроектних досліджень, розробку функціонального зонування ресторанно-готельного комплексу враховуючи призначення функціональних блоків будівлі, вибір об’ємно-планувальної структури та розробку архітектурно - планувальної схеми проектованого багатофункційного комплексу, пропозицію концепції образного рішення будівлі та створення авторського виразного архітектурного об’єкту. Курс покликаний підготувати студента до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи, що послідує в наступному семестрі. В процесі роботи над багатофункційним комплексом студент набуває навичок проектування багатофункційної архітектури, елементів її оточення, що гармоніюють в певному середовищі; набуває вмінь обґрунтовувати прийняті архітектурні, конструктивні та функціональні рішення проекту; удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами; демонструє уміння використовувати новітніх технології в проектуванні архітектурно-містобудівного об’єкту; студент покращує уміння якісно презентувати кінцевий результат своєї роботи у вигляді курсового проекту.
Методи та критерії оцінювання: Клаузура. Проектна концепція - 10 балів Перегляд І. Стан виконання роботи - 10 балів Перегляд ІІ. Стан виконання роботи - 10 балів Креслення проекту - 70 балів
Рекомендована література: 1. ДБН 360–92** «Планування та забудова міських і сільських поселень». – К.: Держбуд України, 2002; 2. ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; 3. ДБН В.1.1-7-2002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003; 4. ДБН В.2.3-15 - 2007. «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». - К.: Мінбуд України, 2007; 5. ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; 6. ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; 7. ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; 8. ДБН В.1.1-7-2002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003; 9. ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства)». – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. 10. ДБН В.2.2-20:2008. «Будинки і споруди. Готелі». - К.: Мінрегіонбуд України, 2009.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Багатофункціональний архітектурний комплекс (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.300
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: к. арх., доцент Моркляник Оксана Ігорівна к. арх., доцент Юрчишин Оксана Михайлівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен апробувати опановану методику архітектурного проектування громадських будівель і споруд. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівного об’єкту та території, відведеної під забудову. Вміти правильно обирати раціональні архітектурно-планувальні рішення в залежності від типу об'ємно-просторової структури багатофункційного комплексу. Чітко і професійно застосовувати попередньонабуті на лекціях та практичних заняттях знання в навчальному курсовому проектуванні багатофункційної будівлі. Володіти знаннями основних понять та термінів. Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати наслідки у разі порушення державних будівельних норм та правил. Виявляти специфіку проектування складного архітектурно-містобудівного об’єкту. Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення проектних архітектурно-містобудівних задач. Володіти способами представлення та презентації архітектурного проекту громадської будівлі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи архітектцрного проектування, частина 1 Основи архітектурного проектування, частина 2 Архітектурне проектування житлових будівель Архітектурне проектування громадських будівель і споруд
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає проведення системного комплексу робіт, що включає в себе аналіз фрагменту архітектурного середовища у вигляді ділянки на проектування та фаховий вибір аргументів на користь обраної ділянки. Послідовність завдань курсового проектування передбачає виконання передпроектних досліджень, розробку функціонального зонування ресторанно-готельного комплексу враховуючи призначення функціональних блоків будівлі, вибір об’ємно-планувальної структури та розробку архітектурно - планувальної схеми проектованого багатофункційного комплексу, пропозицію концепції образного рішення будівлі та створення авторського виразного архітектурного об’єкту. Курс покликаний підготувати студента до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи, що послідує в наступному семестрі. В процесі роботи над багатофункційним комплексом студент набуває навичок проектування багатофункційної архітектури, елементів її оточення, що гармоніюють в певному середовищі; набуває вмінь обґрунтовувати прийняті архітектурні, конструктивні та функціональні рішення проекту; удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами; демонструє уміння використовувати новітніх технології в проектуванні архітектурно-містобудівного об’єкту; студент покращує уміння якісно презентувати кінцевий результат своєї роботи у вигляді курсового проекту.
Методи та критерії оцінювання: Клаузура. Проектна концепція - 10 балів Перегляд І. Стан виконання роботи - 10 балів Перегляд ІІ. Стан виконання роботи - 10 балів Креслення проекту - 70 балів
Рекомендована література: 1. ДБН 360–92** «Планування та забудова міських і сільських поселень». – К.: Держбуд України, 2002; 2. ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; 3. ДБН В.1.1-7-2002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003; 4. ДБН В.2.3-15 - 2007. «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». - К.: Мінбуд України, 2007; 5. ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; 6. ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; 7. ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; 8. ДБН В.1.1-7-2002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003; 9. ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства)». – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. 10. ДБН В.2.2-20:2008. «Будинки і споруди. Готелі». - К.: Мінрегіонбуд України, 2009.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Багатофункціональний архітектурний комплекс (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.338
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: к. арх., доцент Моркляник Оксана Ігорівна к. арх., доцент Юрчишин Оксана Михайлівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен апробувати опановану методику архітектурного проектування громадських будівель і споруд. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівного об’єкту та території, відведеної під забудову. Вміти правильно обирати раціональні архітектурно-планувальні рішення в залежності від типу об'ємно-просторової структури багатофункційного комплексу. Чітко і професійно застосовувати попередньонабуті на лекціях та практичних заняттях знання в навчальному курсовому проектуванні багатофункційної будівлі. Володіти знаннями основних понять та термінів. Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати наслідки у разі порушення державних будівельних норм та правил. Виявляти специфіку проектування складного архітектурно-містобудівного об’єкту. Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення проектних архітектурно-містобудівних задач. Володіти способами представлення та презентації архітектурного проекту громадської будівлі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи архітектцрного проектування, частина 1 Основи архітектурного проектування, частина 2 Архітектурне проектування житлових будівель Архітектурне проектування громадських будівель і споруд
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає проведення системного комплексу робіт, що включає в себе аналіз фрагменту архітектурного середовища у вигляді ділянки на проектування та фаховий вибір аргументів на користь обраної ділянки. Послідовність завдань курсового проектування передбачає виконання передпроектних досліджень, розробку функціонального зонування ресторанно-готельного комплексу враховуючи призначення функціональних блоків будівлі, вибір об’ємно-планувальної структури та розробку архітектурно - планувальної схеми проектованого багатофункційного комплексу, пропозицію концепції образного рішення будівлі та створення авторського виразного архітектурного об’єкту. Курс покликаний підготувати студента до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи, що послідує в наступному семестрі. В процесі роботи над багатофункційним комплексом студент набуває навичок проектування багатофункційної архітектури, елементів її оточення, що гармоніюють в певному середовищі; набуває вмінь обґрунтовувати прийняті архітектурні, конструктивні та функціональні рішення проекту; удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами; демонструє уміння використовувати новітніх технології в проектуванні архітектурно-містобудівного об’єкту; студент покращує уміння якісно презентувати кінцевий результат своєї роботи у вигляді курсового проекту.
Методи та критерії оцінювання: Клаузура. Проектна концепція - 10 балів Перегляд І. Стан виконання роботи - 10 балів Перегляд ІІ. Стан виконання роботи - 10 балів Креслення проекту - 70 балів
Рекомендована література: 1. ДБН 360–92** «Планування та забудова міських і сільських поселень». – К.: Держбуд України, 2002; 2. ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; 3. ДБН В.1.1-7-2002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003; 4. ДБН В.2.3-15 - 2007. «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». - К.: Мінбуд України, 2007; 5. ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; 6. ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; 7. ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; 8. ДБН В.1.1-7-2002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003; 9. ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства)». – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. 10. ДБН В.2.2-20:2008. «Будинки і споруди. Готелі». - К.: Мінрегіонбуд України, 2009.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Багатофункціональний архітектурний комплекс

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.335
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх, доц. Джигіль Ю. Є.; канд. арх, доц. Яців М. Б.; канд. арх, доц. Іванов-Костецький С. О.; ст. викл. Кубай Р. М.; ст. викл. Копиляк І. М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою дисципліни є вивчення закономірностей дизайну архітектурного середовища багатофункціональних громадських будівель різного призначення та вирішення внутрішнього середовища в єдності із загальним об'ємно-просторовим рішенням.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Будівельні конструкції будівель і споруд; 2. Архітектурне проектування громадської будівлі; 3. Архітектурне проектування середовища; 4. Архітектурна фізика.
Короткий зміст навчальної програми: Практичний курс ставить за мету виробити у студентів правильний творчий підхід до архітектурного проектування багатофункціональних громадських будівель різного призначення; відпрацювання студентами навичок реального проектування громадських будівель, отримання досвіду формування архітектурних просторів та дизайну їхнього предметного наповнення.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Курсовий проект– 100 б.
Рекомендована література: 1. Гидион 3. Время, пространство, архитектура. – М.: Стройиздат, 1984. – 454с. 2. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 3. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. –М.: Мир. 1976. – 374с. 4. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642с. 5. Линч К. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982 – 327с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. 8. Проскуряков В. Комплекс завдань та методичні вказівки до курсових проектів з дизайну архітектурного середовища громадських будівель і споруд для студентів Інституту архітектури ІІІ-V курсів: методичні вказівки. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 144с.

Багатофункціональний архітектурний комплекс (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.376
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: к. арх., доцент Моркляник Оксана Ігорівна к. арх., доцент Юрчишин Оксана Михайлівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен апробувати опановану методику архітектурного проектування громадських будівель і споруд. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівного об’єкту та території, відведеної під забудову. Вміти правильно обирати раціональні архітектурно-планувальні рішення в залежності від типу об'ємно-просторової структури багатофункційного комплексу. Чітко і професійно застосовувати попередньонабуті на лекціях та практичних заняттях знання в навчальному курсовому проектуванні багатофункційної будівлі. Володіти знаннями основних понять та термінів. Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати наслідки у разі порушення державних будівельних норм та правил. Виявляти специфіку проектування складного архітектурно-містобудівного об’єкту. Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення проектних архітектурно-містобудівних задач. Володіти способами представлення та презентації архітектурного проекту громадської будівлі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи архітектцрного проектування, частина 1 Основи архітектурного проектування, частина 2 Архітектурне проектування житлових будівель Архітектурне проектування громадських будівель і споруд
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає проведення системного комплексу робіт, що включає в себе аналіз фрагменту архітектурного середовища у вигляді ділянки на проектування та фаховий вибір аргументів на користь обраної ділянки. Послідовність завдань курсового проектування передбачає виконання передпроектних досліджень, розробку функціонального зонування ресторанно-готельного комплексу враховуючи призначення функціональних блоків будівлі, вибір об’ємно-планувальної структури та розробку архітектурно - планувальної схеми проектованого багатофункційного комплексу, пропозицію концепції образного рішення будівлі та створення авторського виразного архітектурного об’єкту. Курс покликаний підготувати студента до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи, що послідує в наступному семестрі. В процесі роботи над багатофункційним комплексом студент набуває навичок проектування багатофункційної архітектури, елементів її оточення, що гармоніюють в певному середовищі; набуває вмінь обґрунтовувати прийняті архітектурні, конструктивні та функціональні рішення проекту; удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами; демонструє уміння використовувати новітніх технології в проектуванні архітектурно-містобудівного об’єкту; студент покращує уміння якісно презентувати кінцевий результат своєї роботи у вигляді курсового проекту.
Методи та критерії оцінювання: Клаузура. Проектна концепція - 10 балів Перегляд І. Стан виконання роботи - 10 балів Перегляд ІІ. Стан виконання роботи - 10 балів Креслення проекту - 70 балів
Рекомендована література: 1. ДБН 360–92** «Планування та забудова міських і сільських поселень». – К.: Держбуд України, 2002; 2. ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; 3. ДБН В.1.1-7-2002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003; 4. ДБН В.2.3-15 - 2007. «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». - К.: Мінбуд України, 2007; 5. ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; 6. ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; 7. ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; 8. ДБН В.1.1-7-2002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва». – К.: Держбуд України, 2003; 9. ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (Заклади ресторанного господарства)». – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. 10. ДБН В.2.2-20:2008. «Будинки і споруди. Готелі». - К.: Мінрегіонбуд України, 2009.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Багатофункціональний архітектурний комплекс

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.373
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Василь Михайлович Петрик - к.арх., доцент Максим Романович Ясінський - к.арх., ст.викладач Ірина Ігорівна Погранична - к.арх., асистент
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен освоїти: - перелік і характеристику багатофункціональних громадських комплексів; - законодавчі на нормативні вимоги до проектування громадських багатофункціональних комплексів та їх територій. - послідовність виконання та методику опрацювання проекту багатофун-кціо¬нального громадського комплексу у сформованому історичному середовищі; - методи аналізу вихідних даних для проектування; - методи і засоби проведення попередніх досліджень ділянки та оточуючої забудови; Підготовлений фахівець повинен вміти: - враховувати планувально-просторові обмеження, визначені для ділянки проектування існуючою містобудівною документацією; - розробляти пропозиції по функціональному та планувально-просторовому вирішенню об’єкта проектування на ділянці проектування; - формувати архітектурно-естетичний образ екстер’єрів проектованого комплексу згідно з вимогами вписання в існуюче архітектурне середовище; - виконувати креслення проекту в необхідному обсязі та згідно з завданням.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Архітектурні конструкції Основи містобудування та ландшафтна архітектура Архітектурне проектування інтер'єрів Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Багатофункціональний архітектурний комплекс» ґрунтується на наступних розділах: ознайомлення із завданням, проведення аналізу опорного плану та містобудівної ситуації, виконання архітектурних обстежень, проведення оцінки історико-архітектурної цінності та технічного стану існуючої забудови на ділянці проектування, розв’язання завдань функціонального зонування, розпланування та розробки об’ємно-просторової структури та архітектурного образу будівлі, виконання графічних креслень. В ході проектування необхідно розв’язувати завдання планування та розроблення об’ємно-просторової структури багато (моно)-функціонального громадського комплексу з паркінгом (підземною автостоянкою) у сформованному історичному середовищі з виконанням розгортки сусідніх будівель, генплану ділянки з оточуючим середовищем, планів, фасадів, перетинів, перспективи або аксонометрії проектованої будівлі.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%)
Рекомендована література: 1. Нойферт Е. Будівельне проектування: пер. З нім., сорокове вид., переробл. І доп./ Е. Нойферт. – Київ, вид. «Фенікс», 2017. – 624 с. 2. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд – 2-ге вид. – Львів: НУ «ЛП», 2013. – 644 с. 3. Дідик В.В., Павлів А.П. Планування міст: Навч. посібник.- Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка”, 2003. 4. Багатофункціональний комплекс у сформованому історико-архітектурному середовищі: Методичні вказівки до курсового проектування для студентів базового напряму "Архітектура" спеціальності "АБС", спеціалізації "Реконструкція та реставрація архітектурних комплексів" / Укл.: Петрик В.М., Дубик Ю.Р., Рибчинський О.В. – Львів: В-во НУ "ЛП", 2008. – 24 с. 5. Закон України “Про охорону культурної спадщини” // Вісник УТОПІК. – Київ, 2000. – Спеціальний випуск. 6. Вечерський В.В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам’яткоохоронних досліджень населених місць. – К.: НДІТІАМ, 2003. 7. Долинська М.Л. Історична топографія Львова XIII-XIX cт.- Львів: в-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. 8. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження: Навч. посібник / Г.П.Петришин, У.І.Іваночко та ін.; за ред.Г.П.Петришин. – Львів: в-во НУ “Львівська політехніка”, 2006. 9. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст.) – Львів: в-во НУ "ЛП", 2007. 10. Нойферт Э. Строительное проектирование / Пер. с нем. К.Ш.Фельдмана, Ю.К.Кузьминой; Под ред. З.И.Эстрова и Е.С.Раевой. - 2-е изд. - Москва: Стройиздат, 1991. 11. Пруцын О., Рымашевский Б., Борусевич В. Архитектурно-историческая среда / Под ред.О.И.Пруцына. – Москва: "Стройиздат", 1990. 12. Czerner O. Lwow na dawnej rycinie i planie. – Wroclaw: Zaklad Narodowy im.Ossolinskich, 1997. 13. Державні будівельні норми України – www:// https://dbn.co.ua/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Багатофункціональний архітектурний комплекс

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.248
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к.арх., Баб'як В.І., Хіблін Д.Ю.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 1 Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності ПРН 7 Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм ПРН 9 Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проєкти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій ПРН 14 Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні
Короткий зміст навчальної програми: Сформувати у студента комплексне уявлення про процес архітектурного проектування; Розкрити суть (призначення) стадійності робочого проектування; Висвітлити основні вимоги, та принципи щодо виконання робочої документації, зокрема – структура проекту, оформлення. Навчити студента самостійно знаходити та опрацьовувати інформацію, робота з нормативною базою, вибір матеріалів, конструкцій, підбір технічних рішень, тощо;
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль(аудиторна активність) - 40 балів. Підсумковий контроль (альбом графічних робіт) - 60 балів.
Рекомендована література: 1. Державні будівельні норми України. ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення 2. Державні будівельні норми України. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

Багатофункціональний архітектурний комплекс

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.297
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доц., к.арх. Кознарська Галина Євгенівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Здатність використовувати законодавчі, директивні, нормативні, правові документи в своїй діяльності. • Володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації. • Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони архітектурної композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи і прийоми будівництва. • Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів та проектних норм, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі архітектури та містобудування; • Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних проектів;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Архітектурне проектування громадських будівель та споруд • Основи містобудування та ландшафтна архітектура
Короткий зміст навчальної програми: Призначення та види багатофункціональних архітектурних комплексів. Сучасні вимоги до функціонального наповнення та особливостей планування архітектурних комплексів. Багатофункціональні комплекси у структурі громадських центрів. Організація пішохідно-транспортних зв’язків. Благоустрій території та вертикальне планування. Композиційно-естетичні прийоми розташування багатофункціональних комплексів у середовищі міста.
Методи та критерії оцінювання: • Контрольні роботи (50%) • Семестровий контроль: письмово-усна форма (50%)
Рекомендована література: 1. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 2. Містобудування. Довідник проектувальника / за ред. Т.Ф. Панченко. - К. Укрархбудінформ, 2006. - 192 с. 3. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальна і просторове планування: Навч. Посібник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 368 с.