Вільний вибір

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Професійна та практична підготовка
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна

Перелік дисциплін блоку вільного вибору можна переглянути в каталозі вибіркових дисциплін.