Дизайн архітектурного середовища

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.071
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх., доц. Гуменник І.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою курсу лекційних занять «Дизайн архітектурного середовища» є: - визначення принципів проектування та алгоритм дій архітектора в процесі адаптації житла для задоволення прагнення сучасної людини мешкати в індивідуальному будинку; - формування типологічної класифікації різних варіантів подібних будівель, відповідно, з метою пристосування останніх до потреб та можливостей майбутніх мешканців комфортного індивідуального житла. - створення теоретичного обґрунтування в ході видозміни архітектурного стилю житлової будівлі; - забезпечення процесу гармонізації з даним об’єктом прилеглої присадибної ділянки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурна графіка та композиція; 3. Основи архітектурного проектування; 4. Архітектурні конструкції.
Короткий зміст навчальної програми: Дизайн архітектурного середовища однородинного будинку є одним з перших архітектурних завдань студента, де він набуває вміння самостійно проектувати та комплексно підходити до розв’язання архітектурних задач. В даному лекційному курсі студент знайомиться з особливостями житлової функції та засобами функціонально-просторової організації будівлі та її оточення. У процесі проектування студент повинен відчути зв'язок між планувальною та об’ємно-просторовою структурою будинку та зовнішнім середовищем на основі вивчення процесів життєдіяльності сім’ї.
Методи та критерії оцінювання: Іспит. Підсумкове тестування – 100 б.
Рекомендована література: 1. Малі архітектурні форми: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Ковальчук Х.І., Богданова Ю.Л., Гой Б.В. – Львів: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2008. - 22 с. 2. Проектування малих архітектурних об’єктів: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Воронкова І.С., Богданова Ю.Л., Ковальчук Х.І. – Львів: кафедра дизайну архітектурного середовища, 2015. 3. Ковальчук Х.І., Богданова Ю.Л. Гармонізація міського середовища засобами дизайну: Конспект лекцій для студентів базового напряму 070102 "Архітектура" спеціальності "Дизайн архітектурного середовища". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – 52 с. 4. Проектна графіка: навч. посібник для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Т. М. Клименюк [та інш.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л. : Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 220 с. 5. Крижановська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну: Підручник. – К.: "Ліра-К", 2009. – 218с. 6. Джон Брукс. Дизайн сада. – М.: БММ. – 2009. – 384с. 7. Гнесь І.П., Рудик Р.А., Якубовський В.Б., Якубовський І.В. Однородинний житловий будинок: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – 111 с. 8. Малоповерховий житловий будинок. Частина 1. Архітектурне проектування: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Іванов-Костецький С.О., Проскуряков О.В.. – Львів: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2015. - 39 с. 9. Дэвид Адлэр. Метрический справочник проектирования. Данные для архитектурного проектирования и расчета . – М.: Архитектура-С. –2008.–764с.

Дизайн архітектурного середовища (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.074
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх., доц. Воронкова І.С. Канд. арх., доц. Гой Б.В. Канд. арх., доц. Гуменник І.В. ст. викл. Копиляк І.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою навчальної дисципліни «Дизайн архітектурного середовища» є відпрацювання зі студентами реальної ситуації, коли до архітектора звертається замовник, який уже має придбану ділянку та обраний типовий проект однородинного будинку. Основним завданням є адаптація заданого будинку до реальних умов ділянки та опрацювання дизайну зовнішнього та внутрішнього середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурна графіка та композиція; 3. Основи архітектурного проектування; 4. Дизайн архітектурного середовища; 5. Архітектурне проектування житлових будівель.
Короткий зміст навчальної програми: Дизайн архітектурного середовища однородинного будинку є одним з перших архітектурних проектів студента, де він набуває вміння самостійно проектувати та комплексно підходити до розв’язання архітектурних задач, аналізувати і враховувати всю суму вихідних даних (умов ділянки, вихідного типового проекту котеджу, планувальних обмежень, чинних норм і правил проектування, функціональних, стилістичних та естетичних вимог) та вчиться знаходити архітектурно-планувальні рішення, які б забезпечувало найкращий спосіб функціонування об’єкта. В даному проекті студент знайомиться з особливостями житлової функції та засобами функціонально-просторової організації будівлі та її оточення. У процесі проектування студент повинен відчути зв'язок між планувальною та об’ємно-просторовою структурою будинку та зовнішнім середовищем на основі вивчення процесів життєдіяльності сім’ї.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Курсовий проект– 100 б.
Рекомендована література: 1. Малі архітектурні форми: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Ковальчук Х.І., Богданова Ю.Л., Гой Б.В. – Львів: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2008. - 22 с. 2. Проектування малих архітектурних об’єктів: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Воронкова І.С., Богданова Ю.Л., Ковальчук Х.І. – Львів: кафедра дизайну архітектурного середовища, 2015. 3. Ковальчук Х.І., Богданова Ю.Л. Гармонізація міського середовища засобами дизайну: Конспект лекцій для студентів базового напряму 070102 "Архітектура" спеціальності "Дизайн архітектурного середовища". – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – 52 с. 4. Проектна графіка: навч. посібник для студ. базового напряму 6.12.01 "Архітектура" / Т. М. Клименюк [та інш.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л. : Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 220 с. 5. Крижановська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну: Підручник. – К.: "Ліра-К", 2009. – 218с. 6. Джон Брукс. Дизайн сада. – М.: БММ. – 2009. – 384с. 7. Гнесь І.П., Рудик Р.А., Якубовський В.Б., Якубовський І.В. Однородинний житловий будинок: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. – 111 с. 8. Малоповерховий житловий будинок. Частина 1. Архітектурне проектування: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напрямку 060102 – «Архітектура» спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: Іванов-Костецький С.О., Проскуряков О.В.. – Львів: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2015. - 39 с. 9. Дэвид Адлэр. Метрический справочник проектирования. Данные для архитектурного проектирования и расчета . – М.: Архитектура-С. –2008.–764с.