Архітектурне проєктування середовища (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.250
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна

Архітектурне проєктування середовища

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.246
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Завідувач кафедри ДАС, д. арх., проф. Проскуряков В.І. ст. викл. Копиляк І.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення теоретичних основ формування архітектурного середовища громадських будівель та їх значення у вирішенні практичних проектних задач та вміння виконувати проекти громадських будівель з врахуванням теоретичних та типологічних засад їх формування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурне проектування громадських будівель та споруд; 3. Архітектурна фізика; 4. Містобудівне проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна присвячена вивченню специфічної галузі проектної культури на стику дизайну і культурології архітектури, типології архітектури й архітектурного середовища. Вона розглядає проблеми формування, реконструкції і відновлення архітектурного середовища, проектування інтер'єрів громадських будівель, проектування та благоустрою відкритого міського простору, торгових та видовищних будинків, місць відпочинку, зовнішньої реклами, навчає, аналізувати та моделювати простір у відповідності зі сучасними науковими тенденціями та досягненнями.
Методи та критерії оцінювання: Іспит. Письмова складова – 90б.; Усна складова – 10б. Разом за дисципліну – 100б.
Рекомендована література: 1. Проскуряков В.І. Архітектура українського театру. Простір і дія: монографія. – Л: «Срібне слово», 2004. – 584 с. 2. Проскуряков В.І. Як вчитися і навчитися архітектури: Навчальний посібник. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2001. – 92с. 3. ДБН В. 2.2-9-2009. Громадські будівлі та споруди. Основні положення.. – К : Мінрегіонбуд України, 2010. – 69 с. 4. Гидион 3. Время, пространство, архитектура. – М.: Стройиздат, 1984. – 454 с. 5. Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития. – М.: Стройиздат, 1990. – 469 с. 6. Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навчальний посібник: – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642 с. 7. Иконников А. В. Эстетические ценности предметно-пространственной среды.– М.: Стройиздат, 1990. – 336 с. 8. Линч K. Современная форма в градостроительстве. – М.: Стройиздат, 1986 – 284с. 9. Гутнов А.Э. Эволюция архитектуры. – М.: Стройиздат, 1984 – 257 с. 10. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624 с. 11. Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия. – М.: Стройиздат, 1976. – 136с. 12. Велев П. Города будущего. – М.: Стройиздат, 1985. – 160 с. 13. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. – М.: Стройиздат, 1990. – 286 с. 14. Линч K. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982 – 327 с.

Архітектурне проєктування середовища

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.296
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Завідувач кафедри ДАС, д. арх., проф. Проскуряков В.І. ст. викл. Копиляк І.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення теоретичних основ формування архітектурного середовища громадських будівель та їх значення у вирішенні практичних проектних задач та вміння виконувати проекти громадських будівель з врахуванням теоретичних та типологічних засад їх формування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурне проектування громадських будівель та споруд; 3. Архітектурна фізика; 4. Містобудівне проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна присвячена вивченню специфічної галузі проектної культури на стику дизайну і культурології архітектури, типології архітектури й архітектурного середовища. Вона розглядає проблеми формування, реконструкції і відновлення архітектурного середовища, проектування інтер'єрів громадських будівель, проектування та благоустрою відкритого міського простору, торгових та видовищних будинків, місць відпочинку, зовнішньої реклами, навчає, аналізувати та моделювати простір у відповідності зі сучасними науковими тенденціями та досягненнями.
Методи та критерії оцінювання: Іспит. Письмова складова – 90б.; Усна складова – 10б. Разом за дисципліну – 100б.
Рекомендована література: 1. Проскуряков В.І. Архітектура українського театру. Простір і дія: монографія. – Л: «Срібне слово», 2004. – 584 с. 2. Проскуряков В.І. Як вчитися і навчитися архітектури: Навчальний посібник. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2001. – 92с. 3. ДБН В. 2.2-9-2009. Громадські будівлі та споруди. Основні положення.. – К : Мінрегіонбуд України, 2010. – 69 с. 4. Гидион 3. Время, пространство, архитектура. – М.: Стройиздат, 1984. – 454 с. 5. Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития. – М.: Стройиздат, 1990. – 469 с. 6. Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навчальний посібник: – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642 с. 7. Иконников А. В. Эстетические ценности предметно-пространственной среды.– М.: Стройиздат, 1990. – 336 с. 8. Линч K. Современная форма в градостроительстве. – М.: Стройиздат, 1986 – 284с. 9. Гутнов А.Э. Эволюция архитектуры. – М.: Стройиздат, 1984 – 257 с. 10. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624 с. 11. Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия. – М.: Стройиздат, 1976. – 136с. 12. Велев П. Города будущего. – М.: Стройиздат, 1985. – 160 с. 13. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. – М.: Стройиздат, 1990. – 286 с. 14. Линч K. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982 – 327 с.

Архітектурне проєктування середовища (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.337
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх, доц. Джигіль Ю. Є.; канд. арх, доц. Яців М. Б.; канд. арх, доц. Іванов-Костецький С. О.; ст. викл. Кубай Р. М.; ст. викл. Копиляк І. М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою дисципліни є вивчення закономірностей дизайну архітектурного середовища громадських будівель різного призначення та благоустрою території в єдності із загальним об'ємно-просторовим рішенням.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Будівельні конструкції будівель і споруд; 2. Архітектурне проектування громадської будівлі; 3. Архітектурне проектування середовища; 4. Архітектурна фізика.
Короткий зміст навчальної програми: Практичний курс ставить за мету виробити у студентів правильний творчий підхід до архітектурного проектування архітектурного середовища громадських будівель різного призначення; відпрацювання студентами навичок реального проектування громадських будівель, отримання досвіду формування архітектурних просторів та дизайну їхнього предметного наповнення.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Курсовий проект– 100 б.
Рекомендована література: 1. Гидион 3. Время, пространство, архитектура. – М.: Стройиздат, 1984. – 454с. 2. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 3. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. –М.: Мир. 1976. – 374с. 4. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642с. 5. Линч К. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982 – 327с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. 8. Проскуряков В. Комплекс завдань та методичні вказівки до курсових проектів з дизайну архітектурного середовища громадських будівель і споруд для студентів Інституту архітектури ІІІ-V курсів: методичні вказівки. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 144с.

Архітектурне проєктування середовища

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.334
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Завідувач кафедри ДАС, д. арх., проф. Проскуряков В.І. ст. викл. Копиляк І.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення теоретичних основ формування архітектурного середовища громадських будівель та їх значення у вирішенні практичних проектних задач та вміння виконувати проекти громадських будівель з врахуванням теоретичних та типологічних засад їх формування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурне проектування громадських будівель та споруд; 3. Архітектурна фізика; 4. Містобудівне проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна присвячена вивченню специфічної галузі проектної культури на стику дизайну і культурології архітектури, типології архітектури й архітектурного середовища. Вона розглядає проблеми формування, реконструкції і відновлення архітектурного середовища, проектування інтер'єрів громадських будівель, проектування та благоустрою відкритого міського простору, торгових та видовищних будинків, місць відпочинку, зовнішньої реклами, навчає, аналізувати та моделювати простір у відповідності зі сучасними науковими тенденціями та досягненнями.
Методи та критерії оцінювання: Іспит. Письмова складова – 90б.; Усна складова – 10б. Разом за дисципліну – 100б.
Рекомендована література: 1. Проскуряков В.І. Архітектура українського театру. Простір і дія: монографія. – Л: «Срібне слово», 2004. – 584 с. 2. Проскуряков В.І. Як вчитися і навчитися архітектури: Навчальний посібник. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2001. – 92с. 3. ДБН В. 2.2-9-2009. Громадські будівлі та споруди. Основні положення.. – К : Мінрегіонбуд України, 2010. – 69 с. 4. Гидион 3. Время, пространство, архитектура. – М.: Стройиздат, 1984. – 454 с. 5. Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития. – М.: Стройиздат, 1990. – 469 с. 6. Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навчальний посібник: – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642 с. 7. Иконников А. В. Эстетические ценности предметно-пространственной среды.– М.: Стройиздат, 1990. – 336 с. 8. Линч K. Современная форма в градостроительстве. – М.: Стройиздат, 1986 – 284с. 9. Гутнов А.Э. Эволюция архитектуры. – М.: Стройиздат, 1984 – 257 с. 10. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624 с. 11. Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия. – М.: Стройиздат, 1976. – 136с. 12. Велев П. Города будущего. – М.: Стройиздат, 1985. – 160 с. 13. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. – М.: Стройиздат, 1990. – 286 с. 14. Линч K. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982 – 327 с.

Архітектурне проєктування середовища

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.372
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Завідувач кафедри ДАС, д. арх., проф. Проскуряков В.І. ст. викл. Копиляк І.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення теоретичних основ формування архітектурного середовища громадських будівель та їх значення у вирішенні практичних проектних задач та вміння виконувати проекти громадських будівель з врахуванням теоретичних та типологічних засад їх формування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурне проектування громадських будівель та споруд; 3. Архітектурна фізика; 4. Містобудівне проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна присвячена вивченню специфічної галузі проектної культури на стику дизайну і культурології архітектури, типології архітектури й архітектурного середовища. Вона розглядає проблеми формування, реконструкції і відновлення архітектурного середовища, проектування інтер'єрів громадських будівель, проектування та благоустрою відкритого міського простору, торгових та видовищних будинків, місць відпочинку, зовнішньої реклами, навчає, аналізувати та моделювати простір у відповідності зі сучасними науковими тенденціями та досягненнями.
Методи та критерії оцінювання: Іспит. Письмова складова – 90б.; Усна складова – 10б. Разом за дисципліну – 100б.
Рекомендована література: 1. Проскуряков В.І. Архітектура українського театру. Простір і дія: монографія. – Л: «Срібне слово», 2004. – 584 с. 2. Проскуряков В.І. Як вчитися і навчитися архітектури: Навчальний посібник. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2001. – 92с. 3. ДБН В. 2.2-9-2009. Громадські будівлі та споруди. Основні положення.. – К : Мінрегіонбуд України, 2010. – 69 с. 4. Гидион 3. Время, пространство, архитектура. – М.: Стройиздат, 1984. – 454 с. 5. Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития. – М.: Стройиздат, 1990. – 469 с. 6. Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навчальний посібник: – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642 с. 7. Иконников А. В. Эстетические ценности предметно-пространственной среды.– М.: Стройиздат, 1990. – 336 с. 8. Линч K. Современная форма в градостроительстве. – М.: Стройиздат, 1986 – 284с. 9. Гутнов А.Э. Эволюция архитектуры. – М.: Стройиздат, 1984 – 257 с. 10. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624 с. 11. Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия. – М.: Стройиздат, 1976. – 136с. 12. Велев П. Города будущего. – М.: Стройиздат, 1985. – 160 с. 13. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. – М.: Стройиздат, 1990. – 286 с. 14. Линч K. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982 – 327 с.

Архітектурне проєктування середовища (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.375
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к.арх., старш. викл. Бокало Ігор к.арх., старш. викл. Ясінський Максим к.т.н., доц., Демків Мирон к.арх., асистент. Ратушинський Назар к.арх., асистент. Фролова Юлія
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Здатність до самонавчання, до самовдосконалення та продовження професійного розвитку; • раціонально організувати власну діяльність та ефективно розпоряджатися власним часом; • враховувати основні естетичні категорії, закони архітектурної композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи і прийоми будівництва у сформованому історичному середовищі міста. фахових: • Здатність застосовувати навички графічного виконання проекту (моделювання, ескізування); • Проектування громадських об’єктів в межах діючого будівельного законодавства України; • оформлення архітектурної документації за діючими будівельними нормативами. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Розуміння будови та структури споруд громадського призначення у історично сформованому міському середовищі; • Розуміння сучасних методів та підходів у реставрації та адаптації споруд в історичному середовищі; Володіти необхідними з точки проектування знаннями і навичками для виконання креслень реставрованих будинків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізити: Архітектурне проектування, Архітектурна графіка Кореквізит: Спецпредмет, Технолгії проектного процесу в архітектурній діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Архітектурне проектування: Реставрація та реконструкція архітектурного об'єкту» ґрунтується на вивченні аналогів реставраційних проектів та пристосування ділянок під громадські функції (будинок вставка). Вивчення дисципліни відбувається послідовним викладанням основ реставраційних методів в архітектурному проектуванні, засобів візуального відтворення історичних фасадів у сформованому міському середовищі., способів графічного оформлення креслень, та розробки проекту будинку-вставки підчас проведення лабораторних занять.
Методи та критерії оцінювання: Залік - 100
Рекомендована література: ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій. Розділ 9. Вимоги до проектування елементів благоустрою Пункт 6. Малі архітектурні форми Локтєв Д.М., Малі архітектурні форми, 2005. Анікін В.І. , "Архітектурне проектування житлових районів" Основи ландшафтного дизайну/Н.Я. Крижанівська, Видавничий центр «Фенікс», 2005. Горохів В.А., Інженерний благоустрій міських територій: посібник для вузів / В.А. Горохів, Л.Б. Лунц, О.С. Расторгуєв; під заг. ред. Д.С. Самойлова. - 3-е вид.,
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Архітектурне проєктування середовища (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.251
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: Cт. викл. Іван Бардецький К. арх., доц. Любов Соловій К. арх., доц. Ігор Данчак
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР02. Знання основних засад та принципів архітектурно-містобудівної діяльності. ПР04. Здатність оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно-містобудівного проєктування. ПР05. Уміння застосовувати основні теорії проєктування, реконструкції та реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології, міжнародний і вітчизняний досвід для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. ПР06. Уміння збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проєктних архітектурно-містобудівних рішень. ПР07. Уміння застосовувати програмні засоби, ІТ-технології та інтернет-ресурси для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. ПР09. Здатність розробляти проєкти, здійснювати передпроєктний аналіз у процесі архітектурно-містобудівного проєктування з урахуванням цілей, ресурсних обмежень, соціальних, етичних та законодавчих аспектів. ПР10. Здатність застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проєктуванні. ПР12. Здатність застосовувати сучасні теоретико-методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного та ландшафтного середовища. ПР13. Здатність виявляти, аналізувати та оцінювати потреби і вимоги клієнтів і партнерів, знаходити ефективні спільні рішення щодо архітектурно-містобудівних проєктів. ПР14. Уміння обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу ефективності конструктивних, інженерно-технічних систем, будівельних матеріалів і виробів, декоративно- оздоблювальних матеріалів. ПР15. Здатність забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних, економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-містобудівному проєктуванні. ПР16. Розуміння соціально-економічних, екологічних, етичних й естетичних наслідків пропонованих рішень у сфері містобудування та архітектури. ПР17. Уміння застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при проєктуванні архітектурних об’єктів. ПР18. Знання особливостей участі в архітектурно-містобудівному конкурсному проєктуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи містобудування та ландшафтна архітектура; Архітектурна фізика. Кореквізити: Еволюція житла.
Короткий зміст навчальної програми: ЕКОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНА (sustainable) ЖИТЛОВА ГРУПА. Об’єкт проєктування "в масах" у контексті (структурні рівні "Житлова група - Житлове подвір'я"), в аспектах: композиційно-містобудівний; функційно-містобудівний. Проєктні матеріали: схема розташування проєктованої ділянки в поселенні; схеми передпроєктного (системно) аналізу (природно-естетичний; композиційно-містобудівний; природно-кліматичний; функційно-містобудівний); схеми систем житлового утворення [композиційно-містобудівна та функційно-містобудівної структури; життєзабезпечення (природо-лагідні рішення при водопостачанні-водовідведенні, постачанні матеріалів, продуктів і збиранні відходів житлового утворення; використання відновлюваних джерел енергії)]; генеральний план житлового утворення; перетини по проєктованому об'єкті на ділянці; 3D-зображення об’єкту проєктування (з пташиного лету). Проєктований об’єкт "в деталях" на ділянці (структурні рівні "Житлове подвір'я - Житловий будинок - Житлова одиниця"), в аспектах: композиційно-просторовий; функційно-комунікаційний. Проєктні матеріали: схеми систем проєктованого об’єкту [композиційно-просторової та функційно-комунікаційної структури; життєзабезпечення (природо-лагідні вирішення при теплопостачанні-вентиляції, водопостачанні-водовідведенні, постачанні матеріалів, продуктів та збиранні відходів житлового утворення; використання відновлюваних джерел енергії)]; генеральний план житлового утворення; плани рівнів, перетини проєктованого об'єкту, 3D-зображення об’єкту проєктування (з висоти погляду людини).
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (3 клаузури, перегляд) - з 30 балів; Курсовий проєкт (1 аркуш А0) - з 70 балів; Диференційований залік (загалом) - зі 100 балів.
Рекомендована література: 1. Боднар О. Я. Золотий переріз і неевклідова геометрія у науці та мистецтві: Монографія. / О. Я. Боднар. – Львів: НВФ «Українські технології», 2005. – 198 с. 2. Гайнріх Д. Екологія: dtv-Atlas: Пер. з 4-го нім. вид. / Д. Гайнріх, М. Гергт; Художн. Рудольф і Розмарі Фанерт; Наук. ред. пер. В.В. Серебряков. – К.: Знання-Прес, 2001. – 287 с.: іл. 3. Гейл Я. Города для людей / Я. Гейл; Изд. На русском языке – Концерн «КРОСТ», пер. с англ.. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 276 с. 4. Державні будівельні норми України. Планування і забудова територій. ДБН Б.2.2-12:2018 – К.: Мінрегіон України, 2018. 5. Державні будівельні норми України. Житлові будинки. Основні положення. ДБН В.2.2-15-2005 – К.: Мінбудархітектури України, 2005. 6. Минке Г. Глинобетон и его применение / Г. Минке. – Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. – 232 с. 7. Bellin P.-G. L’auto – ecoconstruction / P.-G. Bellin. – Paris: Eyrolles, 2009. – 207 p. 8. Vale B. Okologische Architektur. Entwurfe fur eine bewohnbare Zukunft / B. und R. Vale. – Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1991. – 192 s. 9. In Detail Solar Architecture: Strategies, Visions, Concepts / Christian Schittich (Ed.). – Munchen: Edition Detail; Basel, Boston, Berlin: Birkhauser, 2003. – 176 s. 10. Moughtin C. Urban Design: green dimensions / C. Moughtin, P. Shirley. – Oxford: Elsevier, Architectural Press, 2005. – 254 s. 11. Jones D. L. Architektur und Okologie: zeitgenossische bioklimatische Bauten / David Lloyd Jones; Wiss. Leitung: Jennifer Hudson. / Aus dem Engl. ubertr. von Joanna Zajac-Wernicke. – Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1998. 12. Ecology and architecture. Architecture by Georg W. Reinberg. – Firenze: ALINEA International, 1998. – 204 s. 13. Neufert E. Podrencznik proektowania architektoniczno-budowlanego / E. Neufert. – Warszawa: «Arkady», 2005. 14. Krygiel E. Green BIM: successful sustainable design with building information modeling / E. Krygiel, B. Nies. – Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., 2008. – 241s. 15. Natterer J., Herzog T., Volz M. Holzbau Atlas Zwei. Studienausgabe / J. Natterer, T. Herzog, M. Volz. – Munchen: Institut fur internationale Architektur-Dokumentation und Arbeitsgemeinschaft Holz e.V., Dusseldorf, 1996. – 348 s. 16. Lewis S. Front to back: a design agenda for urban housing / S. Lewis. – Oxford: Architectural Press, 2005. – 174 s. 17. Siedlungsmodelle – Neue Wege zu preiswertem, okologischem und sozialem Wohnen in Bayern: Stadtebauliche Wettbewerbe 1996/1997. – Munchen: Wettbewerbe aktuell, – 91 s. 18. Roaf S. Ecohouse: a design guide / S. Roaf, M. Fuentes, S. Thomas. – Oxford, Auckland, Boston, Johannesburg, Melbourne, New Delhi: Architectural Press, 2001. – 346 s. 19. Building for Life. Evaluating housing proposals step by step / CABE - 2008. - Режим доступу: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http://www.cabe.org.uk/files/evaluating-housing-proposals-step-by-step.pdf

Архітектурне проєктування середовища (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.299
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доц., к.арх Мазур Тамара Миколаївна ст. викладач. Король Євгенія Іванівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 191 Архітектура і містобудування. • Знання державних проектних і санітарно-гігієнічних норм, на основі яких здійснюються перед проектний аналіз, розрахунки, пошукове, ескізне і робоче архітектурно-містобудівне проектування. • Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі архітектури і містобудування. • Знання технології проектного процесу в архітектурі і містобудуванні. • Знання вимог чинного законодавства в сфері охорони пам’яток архітектури та містобудування, компетенції у проведенні історико-архітектурних досліджень; формулювання пам’ятко-охоронних висновків; розробка проектів збереження та пристосування архітектурних пам'яток та історичних урбаністичних комплексів. • Вміти знаходити оптимальне поєднання естетичних, функціональних, конструктивних, інженерних і технологічних рішень з метою забезпечення безпеки і комфорту використання об'єктів, в тому числі для неповносправних і маломобільних груп населення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Архітектурна форма та матеріали • Архітектурне проектування громадських будівель та споруд
Короткий зміст навчальної програми: Вибір комплексу житлових будинків з об’єктами обслуговування із проектного плану житлового району. Розроблення містобудівної композиції комплексу. Розроблення проектного плану комплексу. Ескізування об’ємно-просторового рішення. Розроблення схеми транспортного обслуговування та пішохідних зв’язків. Виконання аксонометричних і перспективних зображень. Графічне оформлення проекту.
Методи та критерії оцінювання: Графічна робота (80 %) Залік диференційований: письмово-усна форма (20%)
Рекомендована література: 1. Нові житлові утворення в існуючих кварталах міст. Методичні вказівки до розробки курсового проекту для студентів. / укладачі: І. В. Русанова, С. П. Тупісь, Й.Й. Головач, Є.І. Король. 2. Гнесь І. П. «Багатоквартирне житло: тенденції еволюції». Монографія. Львів: видавництво Львівської політехніки, 2013. - 652 с. 3. Проектування житлових і громадських будівель. /https://grbn.pro/proekty/zhytlovi-ta-hromadski-budivls.html. Київ. Архітектурна студія «Горбань».