Економіка бізнесу

6.051.00.03 Економіка бізнесу
Рік вступу: 2024
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки