Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.42
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доктор економічних наук, проф. Крикавський Є.В., кандидат економічних наук, доц. Чорнописька Н.В. кандидат економічних наук, доц. Похильченко О.А., кандидат економічних наук, доц. Гайванович Н.В., кандидат економічних наук, ст.в. Довгунь О.С., кандидат економічних наук, доц. Леонова С.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати: досвід європейських країн у застосуванні логістики та роль логістики у реформуванні економіки України; науково-практичні концепції та технології європейських компаній; засади функціонування ланцюгів поставок в контексті євроінтеграції; кращі зразки європейської логістичної практики; перспективи розвитку логістики та ланцюгів поставок в Європі та світі. - вміти: ідентифікувати вплив логістики у реформуванні економіки України; ідентифікувати вплив ланцюгів поставок з стратегічного та оперативного погляду в економіці країн ЄС; оцінювати результативність діючих ланцюгів поставок; імплементувати загальновизнані техніки та інструменти логістики та концепції управління ланцюгами поставок в процесі вирішення ситуаційних вправ та кейсів, базованих на прикладах діяльності вітчизняних та європейських компаній.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Логістика – інструмент ринкової економіки. Досвід європейських країн у застосуванні логістики. Фундаментальні засади логістики. Ланцюг поставок. Засади функціонування ланцюгів поставок в контексті євроінтеграції. Інтеграція логістичних процесів в ланцюгах поставок: досвід розвитку логістики в країнах – «старих» членах ЄС. Логістика у стратегічному розвитку ланцюгів поставок: особливості розвитку логістики в країнах – «нових» членах ЄС. Результативність ланцюгів поставок: кращі зразки європейської логістичної практики. Досягнення ланцюгами поставок конкурентних переваг: європейський досвід. Перспективи розвитку логістики та ланцюгів поставок в Європі та світі.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль (30%): виконання практичних та ситуаційних завдань, розгляд кейсів, проходження інтерактивних тестів, усне опитування. – підсумковий контроль (70%, залік): семестровий контроль.
Рекомендована література: Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 848 с. Крикавський Є. Логістичні системи: Підручник / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2019. – 288 с. Bozarth C.B., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarzadzania operacjami i lancuchem dostaw. Helion, Gliwice 2007. Hugos M. Zarzadzanie lancuchem dostaw, Helion, Gliwice 2011. Szymonik A., Logistyka i zarzadzanie lancuchem dostaw, Difin, Warszawa, czasc 1, 2010. Szymonik A., Logistyka i zarzadzanie lancuchem dostaw, Difin, Warszawa, czasc 2, 2011.