Облік і звітність фізичних осіб-підприємців

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.44
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Воськало Наталія Миколаївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти складати документи необхідні для реєстрації підприємцем, формувати поточні первинні бухгалтерські документи та вести облік діяльності, своєчасно розраховувати та сплачувати податки, формувати і подавати звітність.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - мікроекономіка - бізнес-аналіз
Короткий зміст навчальної програми: Порядок реєстрації фізичної особи-підприємця та обрання системи оподаткування. Ведення обліку на спрощеній системі оподаткування. Ведення обліку на загальній системі оподаткування. Облікові аспекти розрахунків з найманими працівниками. Безготівкові та готівкові розрахунки у фізичних осіб-підприємців. Порядок нарахування та сплати податків, формування та подання звітності фізичними особами-підприємцями. Електронний документообіг, подання звітності та контроль за сплатою податків.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне опитування, робота на практичних заняттях, заліковий тестовий контроль
Рекомендована література: 1. Облік у ФОП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/books/327/ 2. Як відкрити ФОП в Україні: покрокова інструкція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.032.ua/helper/608 3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17